Find en højdeprofil:
  1. Klik på knappen 'Fjern punkter' under kortbilledet.
  2. Tilføj et begyndelsespunkt på kortet, eller søg en adresse ved hjælp adresse og postnummer/by (og 'Enter').
  3. Klik derefter i kortet for at tilføje et eller flere punkter for at vælge den ønskede rute. 
  4. Vælg, om der skal beregnes en rute og højdeprofil for en direkte linje, eller for veje og stier som gående eller kørende.
  5. Derefter dannes en højdeprofil for dit område neden under kortet. Ved at holde musen i grafens blå område vil det tilhørende sted blive markeret i kortet
Adresse: Beregning for: